Jeugd

Samenspelgroep

Alle muzieklessen bij Wilhelmina zijn er op gericht om nieuwe leden op te leiden voor fanfare en drumband. Leerlingen die enige tijd les hebben, krijgen op advies van hun docent de gelegenheid om in de samenspelgroep plaats te nemen. In een prettige sfeer en onder leiding van een dirigent leren ze al vroeg om in een orkest te spelen.

Dirigent

Anne Groenewege

Repetitietijden

De samenspelgroep repeteert op donderdag van 18:30 tot 19:15 uur.

Jeugdorkest

Leerlingen die het niveau voor het jeugdorkest hebben bereikt, worden op advies van de docent en in overleg met de dirigent toegelaten tot het jeugdorkest. Dit is een kleine uitgave van het grote fanfare orkest waarin leerlingen mogen meespelen die ongeveer op het niveau zitten van het A-diploma. Het sociale gebeuren is hierbij weer een grote factor. Vlotte, herkenbare muziek is van belang en moet de jeugd binden. De leukste hangplek voor de jeugd van Numansdorp is het verenigingsgebouw van Wilhelmina. Veel leerlingen zijn reeds gevorderd tot het B niveau en mogen dan ook in het grote orkest hun partij meespelen, maar blijven nog meespelen in het jeugdorkest.

Dirigent

Mark Hoogendoorn

Repetitietijden

Het jeugdorkest repeteert op donderdag van 19:30 tot 20:30 uur.

Samelspeel-slagwerkgroep

Beginnende slagwerkleerlingen kunnen na enige tijd les doorstromen naar de samenspeel-slagwerkgroep. Hier staat ook op slagwerkgebied het samen muziek maken centraal. Het einddoel van de deelnemers is het doorstromen naar de grote drumband, die daardoor verzekerd is van aanvoer van nieuwe jeugdleden. Doorstroming vindt altijd plaats na overleg tussen de docent, de jeugdinstructeur en de instructeur van de grote drumband.

Dirigent

Teresa van Wanrooij

Repetitietijden

De samenspeel-slagwerkgroep repeteert op dinsdag van 18.30 tot 19.15 uur.

Jeugdcommissie

Om het verenigingsgevoel bij jonge kinderen te ontwikkelen en te versterken heeft Muziekvereniging Wilhelmina een jeugdcommissie, bestaande uit een drietal enthousiaste leden. Zij proberen de kinderen op een andere manier dan het volgen van muzieklessen bij de vereniging te betrekken door het organiseren van speurtochten, gezellige maaltijden, dagje uit en regelmatig zelfs een muzikaal weekend uit.