Geslaagd!

Op zaterdag 10 juni j.l. hebben in Oud-Beijerland de praktijk muziekexamens plaatsgevonden. Namens Wilhelmina waren er vier examenkandidaten, twee blazers- en twee slagwerkleerlingen. Zij hebben allemaal het examen of onderdelen hiervan behaald. 


De blazers kunnen maximaal 60 punten behalen. De uitslagen:
  • Sofie Timmers op bugel, A-diploma met 49,5 punten; 
  • Jonna den Tuinder op bugel, B-diploma met 47 punten.
Voor slagwerkers gaan de examens op een iets andere wijze: er moeten modules behaald worden. Voor de verplichte module kunnen er maximaal 50 punten behaald worden en voor de keuze modules worden cijfers gegeven tussen 1 en 10. 
  • Rik van Rossum heeft voor het A-examen de (verplichte) module ‘kleine trom’ behaald met 40 punten. Daarnaast heeft hij de twee keuze modules ‘drums’ en ‘pauken’ behaald met een 6,5 en een 8,0; 
  • Dion Oppelaar heeft voor het A-examen de (verplichte) module ‘kleine trom’ behaald met 35,5 punten. Daarnaast heeft hij de keuze module ‘pauken’ behaald met een 7,0. 
Sofie Timmers zal bij het jeugdorkest aansluiten. Jonna den Tuinder blijft voorlopig ook nog bij het jeugdorkest. Dion en Rik zullen aansluiten bij de drumband. 

Allemaal van harte gefeliciteerd!