Corona beleid geen evenementen tot juni

De Nederlandse regering heeft  de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus aangescherpt. Dit houdt in dat evenementen verboden zijn tot 1 juni. Verder worden alle samenkomsten verboden. 

Dit betekent voor onze vereniging dat alle geplande evenementen, repetities en andere verenigingsactiviteiten tot 1 juni helaas komen te vervallen. 

Uitzondering zijn de muzieklessen die thuis, via camera gegeven worden. Fijn dat de docenten en leerlingen dit samen hebben kunnen vormgeven, dus deze muzieklessen kunnen wel door gaan.

Mocht de overheid de maatregelen de komende tijd gaat heroverwegen en versoepelen, dan zullen wij ons beleid ook heroverwegen en jullie berichten bij veranderingen. 


We hopen op jullie begrip.


Het Bestuur van Muziekvereniging Wilhelmina