Opleidingen

De muziekopleidingen bij Wilhelmina worden gecoördineerd door de opleidingscommissie, bestaande uit 4 personen, met ieder een bepaald taakveld. Via gedegen muzieklessen krijgt de vereniging een gezonde basis voor de toekomst. Veel jeugd kan de vereniging naar een nog hoger niveau brengen.

Blokfluiten

Het opleidingstraject bij Wilhelmina begint vanaf de leeftijd van 6 à 7 jaar, in principe met blokfluitlessen/Algemene Muzikale Vorming (AMV). Tijdens de lessen wordt het notenschrift geleerd. De lessen worden gegeven in kleine groepen van circa 5 leerlingen. Het samen musiceren is een belangrijke factor. Deze fase duurt ongeveer 1,5 jaar en wordt afgesloten met een "blokfluitcertificaat". Kinderen die deze fase willen overslaan kunnen, vanaf ongeveer 9 jaar, direct les krijgen op een instrument.

Vervolgopleidingen

Na het behalen van het "blokfluitcertificaat", of direct vanaf 9 jaar, is het gebruikelijk om op een klein koper blaasinstrument of op een slagwerkinstrument verder te gaan. De muzieklessen kunnen in 4 fases worden afgesloten met een examen. Deze examens worden afgenomen door examinatoren van de KNFM. Wanneer aan de eisen is voldaan, krijgt men per fase een door alle muziekscholen, conservatoria en beroepsorkesten erkend diploma A, B, C en D.

In principe wordt op alle instrumenten lesgegeven die in een fanfare- of slagwerkorkest voorkomen. Om de balans binnen het orkest niet te verstoren, kan er voor sommige instrumenten een wachtlijst zijn. De onderstaande blaasinstrumenten komen in het orkest voor: Trompet, cornet, bugel, hoorn, saxofoon, trombone, bariton, tuba en bas. Daarnaast een aantal slagwerkinstrumenten, zoals hieronder vermeld.

De drumband gebruikt een arsenaal aan slagwerkinstrumenten welke bij de slagwerklessen, afhankelijk van de vorderingen, zullen worden gebruikt. Dit zijn o.a. kleine trom, grote trom, pauken, drumstel, xylofoon en bongo's. Deze instrumenten worden ook in het fanfareorkest gebruikt.

Inlichtingen en docenten

Aanmelden en inlichtingen betreffende muzieklessen en contacten met docenten bij de opleidingscommisie.

Docenten

Wilhelmina heeft docenten voor de volgende instrumentgroepen beschikbaar:

Blokfluit Teresa van Wanrooy
Slagwerk Peter de Kluijver & Martijn Krijnen
Koper Nelly van der Vegt
Saxofoon Julian van der Linden

Alle docenten zijn professionele krachten die hun studie aan een conservatorium hebben afgerond, of daar mee bezig zijn. De theorielessen worden verzorgd door Nelly van der Vegt.