Orkest

Het orkest telt 50 leden en bestaat uit koperblazers, saxofoons en slagwerk. Het orkest speelt in een zogenaamde fanfare bezetting en staat sinds juni 2014 onder leiding van Jeroen Schippers. Tot nu toe nam het orkest vijf maal deel aan het Topconcours te Arnhem en speelt in de 1ste divisie.

De tendens van de laatste jaren is dat naast het spelen van technisch moeilijke concourswerken steeds meer nadruk gelegd wordt op de 'entertainment' waarde van een optreden. Wilhelmina heeft inmiddels driemaal meegedaan aan het Tielen Entertainment & Music Award (TEMA) in Venlo. Dit evenement sluit naadloos aan op de veranderingen die binnen de Nederlandse muziekwereld plaatshebben.

Uit dergelijke evenementen vloeien soms weer onverwachte uitnodigingen zoals de begeleiding van Ernst Daniel Smid en Waldin Roes in concertgebouw de Doelen te Rotterdam en het theatergezelschap "Het Groot Niet te Vermijden" in theater Carré te Amsterdam.

Naast de vaste activiteiten voor een orkest zoals deelname aan concoursen, verzorgt Wilhelmina eigen concerten. Het orkest verleent haar medewerking bij concerten, herdenkingen, festiviteiten en verzorgt marsen op straat. Gestreefd wordt naar een buitenconcert op wisselende locaties in het dorp.

Repetitietijden

Het orkest repeteert op maandagavond van 19.45 tot 22.00 uur.

Dirigent

Het orkest staat onder leiding van onze dirigent: Jeroen Schippers.