Geschiedenis

1881 Geschiedenis van Muziekvereniging Wilhelmina Numansdorp

In 1881 richtte het toenmalige hoofd van de openbare lagere school in Numansdorp de heer Peter Mathijs Hubert Welker een fanfare orkest op met zijn onderwijsstudenten als muzikanten. Hij legde daarmee de basis voor het befaamde muziekleven in de Hoeksche Waard.

1896 Fanfare vereniging voor de ‘gewone’ man met als naam "Wilhelmina"

In Numansdorp vonden ze dat maar matig en richtten op 3 februari 1896 een fanfare vereniging voor de ’gewone man’ op met als naam "Wilhelmina". In de gemeente werd een lijstcollecte gehouden voor de aanschaf van instrumenten met als opbrengst fl. 800,== wat best veel was voor die tijd.

1905 Koninklijk goedgekeurd

Nog enkele jaartallen:

  • In 1898 scoorde Wilhelmina met de "Recrutenmars" op de kroningsfeesten in Piershil
  • In 1905 werd de vereniging Koninklijk goedgekeurd.
  • In 1926 werd verzuimd deze goedkeuring te verlengen, wat pas hersteld werd in 1967
  • In 1910 was de contributie fl. 0,10 per week en 2,5 cent boete per verzuimde repetitie
  • In 1914 werd een 1e prijs gehaald op een concours te Sliedrecht
  • In 1915 werd de muziektent in gebruik genomen

1940 Wilhelmina mocht niet meer

De oorlogsjaren hebben een zware stempel gedrukt op de vereniging. In 1940 werden negen leden gemobiliseerd en Rotterdam gebombardeerd zodat een concours geen doorgang kon vinden. Leden werden tewerkgesteld in Duitsland en zelfs de naam moest gewijzigd worden in Fanfare Corps.

1949 Oud papier basis voor groei

De oud papier actie waar Wilhelmina nog steeds een groot deel van haar financiën vandaan haalt, bestond al in 1949 toen men in papieren kunstmestzakken oud papier ophaalde om nieuwe uniformen te bekostigen. In 1973 is begonnen met de oud papier actie in de huidige stijl.

1950 Voor het eerst winnaar van het Hoeksche Waard Festival

In 1950 werd Wilhelmina voor het eerst winnaar van het Hoeksche Waard Festival en de watersnoodramp van 1953 ging gelukkig aan de leden voorbij. In 1954 werd een jeugdkorps opgericht en een jaar later de drumband, die in 1958 op een concours te Laren (Gld) een 3e prijs behaalde. Dat de resultaten steeds beter werden, uitte zich in 1974 bij de deelname van de drumband aan het Wereld Muziek Concours te Kerkrade waar ze een 1e prijs behaalden. In 1984 werd er een Taptoe georganiseerd t.g.v. het 30 jarig jubileum van de drumband.

1968 Eerste eigen gebouw

Het eerste eigen gebouw werd gerealiseerd in 1968 aan de Torenstraat en vervolgens werd in 1994 het huidige gebouw geopend aan de Buttervliet 1A.

2014 Dertien dirigenten

Wilhelmina heeft tot op heden dertien dirigenten in dienst gehad. Initiatiefnemer Dirk 't Hooft was de eerste muzikale leider opgevolgd door Cornelis Kabbedijk, J. Boos, J. Weijers, C. Hofman en D. Weijers. De heer Jansen uit Rotterdam bracht de vereniging naar de afdeling "uitmuntendheid", daarna H. L. Herwig, P.A. Lageweg, A. Fortuin, opgevolgd door Arie Stolk die de volgende promotie bewerkstelligde naar de "vaandel" afdeling. Hierna is Alex Zwijgers lange tijd dirigent van het orkest geweest. Sinds juni 2014 staat het orkest onder leiding van Martijn Krijnen.

1954 Eerste drumband instructeur

De eerste drumband instructeur heette H.B. Kraak, tevens oprichter van de drumband in 1954. Daarna kwamen achtereenvolgens Maas, van Heel, van Olderen opgevolgd door de befaamde Chris J. Knoop (van eigen durp) die 22 jaar instructeur bleef. Momenteel geeft Jan Schipper uit Oud Beijerland het ritme aan bij de drumband.

Bron: Kroniek van 100 jaar muziek, uitgegeven t.g.v. 100 jarig bestaan Wilhelmina.